In a Century (Bir Asırda)
Francesca Banchelli and Emiliano Zelada / 14 Eylül - 12 Ekim 2013

Francesca Banchelli ve Emiliano Zelada, torna’daki sergileri In a Century (Bir Asırda) için, kentin tarihi ve güncel durumu içerisinde kendilerinin, kentin ve kent sakininin yerini sorgulayan çalışmalar ürettiler. Bu iki müdahale de, kenti etkileyen bazı anlaşmazlık çeşitleri ve geçtiğimiz yaz gerçekleşen protesto gösterileri üzerinde derinlemesine düşünerek, ortak alan, kullanılabilir alan, insanlar ve biçimler gibi faktörleri kapsayan, bir kentin nasıl ve niçin oluştuğu kavramından ayrılmayı hedefliyor. Francesca Banchelli İstanbul’daki protesto gösterilerinin muazzam devinimiyle, kentte geçen devasa ve kendiliğinden gelişen bir performansın perspektifinden baktığı, bir diyaloğa giriyor. A Good Performance (İyi Performans / İyi İş) protesto gösterisinin “enkaz”ını hatırlatan, her bireyin entellektüel ve samimi çabasıyla araştırılmış, aynı zamanda zihinsel ve bedensel zindeliği açığa çıkartan bir enstalasyon. A Copy Produced By This Process (Bu Sürecin Bir Ürünü Olan Nüsha) ile Francesca, olan biteni sindirmek ve geleceğin düşleriyle dayanılmaz manzaralarında gizli bir Devrim fikrini tazelemeyi hatırlatmak için, çatışmaları baskılı mouse-pad’ler ve insanların günlük yakınlıklarından ve birbirlerine olan düşkünlükleri anları göz önüne seren bir performansla sunuyor.

Kaydedilmiş eylemler, canlı performanslar, video ve enstalasyonlarla, Francesca Banchelli’nin araştırması edimsel dinamikleri sorgulayan bir yapıt meydana getiriyor. Bu edimin zenginleşmesi zaman ve yüzeylerin de eşliğiyle, ortaya bir ritim çıkarıyor ki, Francesca belli bir bağlamın bir “etkinlik” haline geldiği anı ortaya çıkararak, konular arasındaki kavramsal karşılaşmalara bu ritimle bakıyor.

Tarihi bir dönemin kararlarını coğrafi etkileriyle bir araya getirmek sıklıkla analistlere bırakılan bir görevdir, The Distance at Which We See Each Other (Birbirimizi Gördüğümüz Mesafe) ile, Emiliano Zelada, İstanbul’da bugünkü duruma bakmak için her iki disiplinden de faydalanıyor. Kendinden yapışkanlı kadife bantlar kent sakinlerini ve inançlarını temsil ediyor. Birbirlerini tezatla dengelerken, bantlar aynı zamanda da, ihtilafları ve sadakati, tarihi ve toplumsal aidiyetlerini sorgulayarak, olası karşılaşmaları aktarıyor. A Young Man Who Only Spoke The Truth (Sadece Gerçeği Söyleyen Genç Adam) ise – durağan hazır vinil – mütemadiyen tekrarladığı “tarihe aittir…” ifadesiyle, ziyaretçilerin zaman akışındaki yerlerini yeniden belirliyor

Emiliano Zelada, çalışmalarında biçimi ses prodüksiyonu ile ileten bir sanatçı ve besteci. Heykele yaklaşımı nesnelerin dolaylı işlevlerini bize belli belirsiz anımsatıyor; sesin malzemeye karıştığı hallerde ise, özerk fiziki bir duruma meylediyor. Çalışmaların sesli olması gerektiği yaklaşımı malzeme ile hareket arasında – devinsel olmayan – ama yeni bir yüzleşme, kıyaslama ve tartışma yolunda, farazi bir eylemi ve insani arzuyu cisimleştiren, hissettirilen bir eşzamanlamaya özgü.

A Good Performance (İyi Performans / İyi İş) / Francesca Banchelli
A Copy Produced By This Process (Bu Sürecin Bir Ürünü Olan Nüsha) / Francesca Banchelli
The Distance at Which We See Each Other (Birbirimizi Gördüğümüz Mesafe) / Emiliano Zelada
A Young Man Who Only Spoke The Truth (Sadece Gerçeği Söyleyen Genç Adam) / Emiliano Zelada
A Copy Produced By This Process (Bu Sürecin Bir Ürünü Olan Nüsha) / Francesca Banchelli

www.francescabanchelli.com
www.emilianozelada.com

Bu sergi European Cultural Foundation tarafından desteklenmiştir.