An Illusion of 16 People, Working Towards The Illusion of Fair Existence

When the taught and trusted realities are fully destroyed, what is left behind is an unconscious will to survive in the midst of more useless and untrustworthy structures.

We will survive and carry the dead in our souls. Our existence, which was made possible only with the destruction of the other, may now be a broken one. But we are here, until we no longer are.

Artists that are taking part in this project:

•Liv Anders von Tia, •Kai Xavier, •Mehmet Ihsal, •İdris Ahmet, •Caio John, •Mey Mari Terziyan, •Dazai Hikimato, •Halide Baver, •Tiabo Estro, •Liquid (- duo), •House With A Garden (- trio) •Blank (- duo), •Abby Wylkynson, •Ayşe Hanım, •Ester Dudu Çentik, •Dün Walhami

Adil Bir Varoluş İllüzyonu Üzerinde Çalışan 16 Kişilik Bir İllüzyon

Öğretilen ve güvenilen gerçeklikler tamamen yok olduğunda, geriye kalan şey işe yaramayan ve güvenilmez sistemler arasında kalmış bilinçsiz bir var olma isteği.

Biz, hayatta kalacağız ve ölüleri ruhlarımızda taşıyacağız. Ancak diğerinin yok edilmesiyle mümkün kılınmış mevcudiyetimiz, artık daha da kırılmış olabilir. Ama buradayız, ta ki artık olmayana kadar.

Projeye dahil olan sanatçılar:

•Liv Anders von Tia, •Kai Xavier, •Mehmet Ihsal, •İdris Ahmet, •Caio John, •Mey Mari Terziyan, •Dazai Hikimato, •Halide Baver, •Tiabo Estro, •Liquid (- duo), •House With A Garden (- trio) •Blank (- duo), •Abby Wylkynson, •Ayşe Hanım, •Ester Dudu Çentik, •Dün Walhami